Walne Zebranie Członków i Sympatyków Klubu 2017

ZAPROSZENIE

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Kozach ma zaszczyt zaprosić

na Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu za rok 2016.

Zebranie odbędzie się w sali pawilonu sportowego LKS „Orzeł w Kozach przy ul. Przecznia3 w dniu 05.03.2017 r. o godz. 11.00

PROGRAM ZEBRANIA

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.

  2. Powołanie przewodniczącego i przedstawienie programu zebrania.

  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, oraz Wniosków i Uchwał.

  4. Sprawozdanie z działalności klubu za miniony rok.

  5. Sprawozdanie z działalności sekcji sportowych za ubiegły rok.

  6. Sprawozdanie z działalności finansowo-gospodarczej.

  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  8. Sport w naszej gminie – dyskusja.

  9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.

  10. Zakończenie zebrania.

 

 

 

Z poważaniem

Marta Dubiel

Marcin Glos

Tomasz Komędera

Mariusz Polakowski

Wiesław Ślosarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *